شنبه 31 فروردین نمایش یکی از فیلم های جشنواره عمّار بعد از نماز مغرب و عشاء

این هفته: نبرد خلیج فارس کارگردان: فرهاد عظیما

 

یک شنبه اول اردیبهشت تشرف خانوادگی به زیارت امامزادگان یاسر و ناصر: علاقه مندان برای حضور در این برنامه جهت ثبت نام تا شنبه شب به مسجد مراجعه نمایند.