در هفتمین شب اکران فیلمهای جشنواره عمار در مسجد، مستند پوستین وارونه در 
خصوص تاریخچه و فعالیته های انجمن حجتیه اکران شد که با استقبال پرشور مردم 
روبروشد. در این برنامه جناب آقای محمد مهدی خالقی کارگردان این مستند نیز در 
مسجد حضور یافتند و به سوالات حاضرین پاسخ داده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بقیه عکس ها در ادامه مطالب