مسابقات قرائت قرآن کریم
در رشته های تحقیق و ترتیل ویژه ی نوجوانان پسر


جمعه 23 اسفند 1392 شروع ساعت 9 صبح

پایگاه بسیج شهید صدوقی مسجد سیدالشهداء (ع) برگزار شد