قابل توجه نمازگزاران محترم، اهالی محله و بازدیدکنندگان عزیز

طرح برکت جماعت در خصوص انجام نماز و روزه قضای اموات مومنین به صورت جماعت در مسجد و حسینیه حضرت سیدالشهداء علیه السلام برگزار می گردد.

درآمدهای حاصله در اداره ی امور مسجد، برنامه های فرهنگی مسجد و امور خیریه، هزینه خواهد شد و هیچ برداشت شخصی انجام نمی شود.

هزینه یک سال نماز میت 700 هزار تومان

هزینه یک ماه روزه 500 هزار تومان

روزه ها توسط افراد معتمد گرفته شده و نمازها در مسجد به جماعت اقامه می شود.