شروع مراسم شب های قدر ساعت 22:30 با قرائت دعای جوشن کبیر

پایان مراسم ساعت 1:30 بامداد