دل من حرف خود را با علی(ع) گفت
دوباره جان گرفتش تا علی(ع) گفت
گمانم امشب از شوقِ ولایت
خداوند جلی هم یا علی(ع) گفت
مراسم جشن مسجد با همکاری و مشارکت موسسه قرآنی صادقیه چهارشنبه اول آبان از ساعت 18:15 برگزار می شود.

 

همچنین در شام روز عید پنجشنبه دوم آبان نیز بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم جشن برگزار می شود.