سکولاریزم دینی در روحانیت

 این شبکه‌های هفده‌گانه در چند نکته با یکدیگر اشتراک دارند:


نخست: گرفتن ژست «تشیع» و «دفاع از ساحت اهل بیت (ع)»

دوم: مخالفت همه جانبه با مساله وحدت شیعه و سنی و تلاش برای مرزبندی هر چه بیشتر با اهل سنت

سوم: ترویج مسائل خرافی در میان شیعیان چون «قمه زنی»، «عیدالزهرا»

چهارم: مبارزه با عقلانیت شیعی در قالب عناوینی چون محبت اهل بیت (ع)

پنجم: دشمنی عمیق با مرجعیت شیعه و همزمان تلاش برای مطرح کردن افرادی به عنوان مراجع جدید

ششم: عدم هرگونه موضعگیری علیه امریکا و جبهه کفر جهانی

/ 1 نظر / 25 بازدید