برنامه های این هفته

یک شنبه 19 خرداد 1392: حضور نمایندگان صدا و سیمای مشهد جهت فیلم برداری از مسجد و برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی سیاسی مسجد جهت برنامه تلویزیونی مسجد ما (نماز مغرب و عشاء)

چهارشنبه : بازدید از خانواده شهید علی قاسمی از شهدای مسجد بعد از نماز مغرب و عشاء

ثبت نام کلاس های اوقات فراغت تابستانی

/ 0 نظر / 6 بازدید