حجاب آسمانـــی تـــرین راه برایِ رسیــــدَن به خـــداست

 • چادری که باشی راننده تاکسی در جواب سلامت میگه : سلام خانـــوم ...
 • چادری که باشی حتی جنتلمن ترین هاش هم میدونن که نباید دستشونو دراز کنن و بخوان که بهشون دست بدی ...
 • چادری که باشی تنها سیاهی که ازت دیده میشه چادرت ِ ، نه خط چشمت ...
 • چادری که باشی نزدیک پله برقی کمی مکث میکنی تا چادرتو جمع و جور کنی ...
 • چادری که باشی وقتی می بینی دو سه متر بعد از رد کردن حراست ، دخترا چادراشون رو مچاله میکنن و تو کیفشونو و حس پیروزی رو با ولع مزه مزه میکنن ، دلت میشکنه ...
 • چادری که باشی قید کوله پشتی رو میزنی ، هر چند با هر بار دیدنش دلت ضعف میره ...
 • چادری که باشی سرت بالاست ، نگاهت پایینه ...
 • چادری که باشی تو هر سطح براقی چادرتو چک میکنی نه میزان پوش موهاتو ...
 • چادری که باشی یه جاهایی ترجیح میدی دیده ها و شنیده هاتو به روی خودت نیاری ...
 • چادری که باشی همیشه قیمت پارچه چادری رو میدونی ...
 • چادری که باشی یه وقتایی زود مورد قضاوت قرار می گیری ... یه وقتایی زود بهت برچسب ِ [خشک مقدس] میزنن ...
 • چادری که باشی هستن آدمایی که بخوان انتقام تضادشون با جامعه و نظام رو از تو بگیرن !
کافیست عشق را لمس کنی !
آن وقت است که گرمای وجودش را ، با هیچ خنکایی ... با هیچ نسیمی ... عوض نمیکنی ...!
/ 0 نظر / 27 بازدید