خودکرده را تدبیر نیست / پاسخی روشن به رفع حصر

این کسانی که شما بهشان میگویید سران فتنه، کسانی بودند که دشمن اینها را هل داد وسط صحنه. البته گناه کردند. نبایستی انسان بازیچه دشمن شود؛ باید فورا قضیه را بفهمد و راهش را عوض کند اما عوض نکردند. به خیال خودشان می خواستند مثل سایه هایی حرکت یک قهرمان را تقلید کنند، ادای قهرمانها را، ادای انقلاب را دربیاورند، اما ملت ایران توی دهن اینها زد و بساط اینها را جمع کرد. (رهبر معظم انقلاب 19/10/89)
 

/ 0 نظر / 40 بازدید