طرح پارکینگ شبانه

به منظور خدمت رسانی به مجاورین مناطق اطراف مسجد

در پی ساخت دیوار در اطراف صحن مسجد و نصب درهای ورودی صحن مسجد، طرح پارکینگ شبانه به زودی اجرا می شود.

 

پارکینگ برای استفاده از ساعت 22 تا 9 صبح روز بعد و ویژه خودروهای سواری می باشد.

درآمد پارکینگ پس از کسر هزینه های اجرایی آن تحویل مسجد شده و به عنوان درآمد مسجد شناخته می شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید