خجسته باد سالروز ورود پرستوهای مهاجر

خاطره ای از ایشان: وضعیت اردوگاهی که ما در آنجا نگهداری می‌شدیم از لحاظ امکانات بهداشتی و غذایی مناسب نبود به نحوی که بیماری برخی اسرا که اوایل جدی هم نبود اما به خاطر نبود امکانات اولیه پزشکی به شهادتشان منجر می‌شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید