جلسات آموزش احکام عملی

جلسات آموزش احکام عملی بر اساس رساله مراجع عظام تقلید توسط 

حجة الاسلام و المسلمین فروتن

هر هفته یکشنبه ها بعد از نماز عشاء برگزار می گردد. 

تا کنون چهار هفته از شروع این برنامه گذشته است. شرکت برای همه خواهران و برادران آزاد می باشد.

/ 0 نظر / 40 بازدید