روایت دلبری

دلبریان آن‌قدر دلبسته و آغشتۀ شهید جلیل محدثی‌فر است که خواسته یا ناخواسته، کتاب خاطراتش نَقلِ شجاعت، مهربانی، معنویت و ایثارِ جلیل است. تا جایی که کتابِ «به روایت دلبریان» به کتابِ «روایت دلبری» تبدیل شد. روایتِ دلبری‌های شهیدی که علی‌رغم وضع مالی خوبِ خانواده‌اش، در حالی‌که فرماندۀ گردان است، در ایام مرخصی، به جای کارگرهای کوره‌پزخانه کار می‌کند تا آنها خستگی دَر کنند و به آنها آب می‌رساند، در حالی‌که خودش روزه است. شهیدی که یک کلمه حرفش همۀ افراد گردانش را منقلب می‌کند و فدایی...

طبقۀ پایین خانۀ دلبریان پُر از تصاویر شهداست. در و دیوار این مکان، بیشتر به حسینه می‌ماند تا منزل شخصی. بر روی هر دیوار این خانه، شهیدان نظاره‌گر آمد و شدِ آدم‌های غافل، عاشق یا جامانده از غافلۀ عشق‌اند."

برداشت از عصر ایران

/ 0 نظر / 25 بازدید