نقاط قوت و ضعف دولت نهم و دهم

نقاط قوت دولت نهم و دهم:

1. برجسته شدن ارزشها و شعارهای انقلاب اسلامی 2/ 6/ 91

2. طرح شعارعدالت محوری 8/ 6/ 84

3. دیپلماسی همراه با روحیه انقلابی 2/ 6/ 91

4. اعاده ى‌ عزت ملى و ترک انفعال در مقابل سلطه 4/ 6/ 86

5. ارتقاء جایگاه کشور در عرصه ى‌‌ سیاست خارجى 2/ 6/ 91

6. دفاع از حقوق هست های ملت ایران در برابر زورگویی غرب 2/ 6/ 87

7. راه اندازی به موقع پروژه غنی سازی اورانیوم 20 درصد 1/ 1/ 92

8. پایبندىِ بى اغماض به اصول در کارها 8/ 6/ 89

9. با مردم و از میان مردم بودن 0 2/ 6/ 87

10. مواجه شدن با واقعیتهاى زندگى مردم در سفرهای استانی 4/ 6/ 86

11. ساده زیستى آقای رئیس جمهور 2/ 6/ 87

12. توقف روند غرب باورى و غرب زدگى دولت های قبلی 2/ 6/ 87

13. جلوگیری از گرایش هاى سکولاریستى در دولت 2/ 6/ 87

14. تلاش جمعی و فوق العاده در دولت 2/ 6/ 91

15. استفاده از ظرفیت های بیرون دولت 2/ 6/ 91

16. اجرای گسترده کارهای عمرانی خصوصا در مناطق محروم 2/ 6/ 91

17. پیشرفتهاى وسیع در علم و فناورى 29 / 3/ 85

18. پرکارى، پشتکار و خستگی ناپذیری 2/ 6/ 91

19. جرأت تحول آفرینی و مقابله با مشکلات 4/ 6/ 86

20. شجاعت اقدام برای کارهای بزرگ 9/ 4/ 84

21. جرأت مقابله ى‌ با فساد 2/ 6/ 87

22. انجام طرح های خوب اقتصادی 6/ 6/ 85

23. وابسته نبودن به گروهها و جریانات 6/ 6/ 85

24. سعه ى‌ صدر و تحمل مخالف 6/ 6/ 85

25. اجرای طرح تحول اقتصادی 1/ 1/ 91

26. شجاعت و قاطعیت در سهمیه بندی بنزین 3/ 5/ 91

نقاط ضعف دولت نهم و دهم:

1. مظلومیت فرهنگ در دولت نهم 04 / 6/ 86

2. اولویت بندی نکردن فعالیت های فرهنگی 6/ 6/ 90

3. کارهاى تشریفاتى و ویترینى در زمینه هاى فرهنگى 8/ 6/ 89

4. بر زمین ماندن بخش عمده ای از اصل 44 قانون اساسی 18/ 6/ 88

5. اجرایی نکردن مصوبه یارانه تولید در طرح تحول اقتصادی 6/ 6/ 90

6. علاج نکردن تعطیلی برخی کارخانجات و صنایع 2/ 6/ 91

7. ضعف در اولویت بندی کارها 6/ 6/ 90

8. علاج نکردن تورم 2/ 6/ 91

9. مدیریت نادرست منابع ارزی 2/ 6/ 91

10 . ارتباط کم با نخبگان حوزه و دانشگاه 6/ 6/ 90

11 . ضعف در مدیریت واردات 6/ 6/ 90

12 . پرداختن به حواشی 6/ 6/ 90

13 . نبود اهتمام ویژه به مسئله اشتغال زایی و بهره وری 8/ 6/ 89

14 . موضع گیری ها و اطلاع رسانی متناقض درون دولت 8/ 6/ 89

15 . بهانه دادن به جنجال آفرینان 2/ 6/ 87

16 . وعده های عملی نشده و دامن زدن به توقعات مردم 6/ 6/ 85

17 . موازی کاری در مدیریت های دولتی 8/ 6/ 89

18 . برخی بی تدبیری ها در برابر تحریم ها 19 / 7/ 91

19 . کشاندن اختلافات میان مردم 10 / 8/ 91

20 . تصمیم هاى خلق الساعه و تغییر مقررات 3/ 5/ 91

21 . فقدان مبارزه عملی با فساد اقتصادی 28 / 11 / 91

22 . متهم کردن دیگران به استناد اتهام ثابت نشده 28 / 11 / 91

/ 0 نظر / 22 بازدید