اسامی پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده

 

۱- حضرت آدم ( ع )                                                    Prophet Adam 

لقب : خلیفه الله 

معنای اسم : آفریده شده از سطح زمین

پدرومادر : خداوندمتعال آدم راازخاک آفریدوجان دراودمید

تاریخ ولادت : قبل از هبوط آدم 

مدت عمر : ۹۳۰ سال 

محل هبوط : آن حضرت درکوه صفا وبنابه قول مشهور درکوه سراندیب فرود آمد. 

محل ذفن : نجف اشرف درکشورعراق

تعداد فرزندان : آن حضرت فرزندان زیادی داشت 

مختصری اززندگی نامه : خداوند متعال بعد از اینکه آدم وحوا راآفرید به آنها اجازه داد دربهشت زندگی وازتمامی نعمت های آن استفاده کنند به جزمیوه خاصی که آدم وحوا رااز خوردن آن نهی کرد وفرمود اگربه آن درخت نزدیک شوید واز میوه آن بخورید ازبهشت رانده خواهید شد ولی باوسوسه های شیطان از میوه آن خوردند وخداوند آنها را از بهشت بیرون راند و به زمین فرستاد. آدم و حوا ازعمل خود سخت پشیمان شدند وسال ها به درگاه خداوند متعال گریه و زاری و طلب آمرزش کردند خدای مهربان توبه آنها را پذیرفت واز خطایشان در گذشت .

 

 

 ۲- حضرت ادریس ( ع )                                                                  Prophet Edris

ادریس : نام آن حضرت در زبان عربی اخنوع است

پدر : حضرت یارد

مادر : بره

تاریخ ولادت : ۸۳۰ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر : ۳۶۵ سال

بعثت : درکوفه مبعوث شد

محل دفن : آن حضرت به آسمانها عروج کرد

تعداد فرزندان : آن حضرت دو پسرداشت

مختصری از زندگی نامه : برخی آن حضرت را از این جهت ادریس نامیدند که حکمت های خداوند وسنت های الهی را درس می داده است. وی با ۷۲ زبان مردم را به خدای یگانه دعوت می کرد. محل اقامت او در مسجد سهله در شهر کوفه بوده است. چنان که معروف است حضرت ادریس اولین کسی بود که خط نوشت. جامه دوخت و خیاطی را تعلیم داد.آن حضرت درزمینه علم نجوم هندسه حساب فلسفه و غیره تبحر داشت و آنها را به مردم زمان خود می آموخت. نقل شده است که خداوند ۳۰ صحیفه بر ادریس نازل کرد .

 

 

 

۳- حضرت نوح ( ع )                                                     Prophet Nooh 

لقب : شیخ الانبیاء

معنای اسم : نوحه . این حضرت اسامی دیگری نیز دارد ازجمله عبدالغفار  عبدالملک  عبد السلام

پدر : لمک

مادر : قینوش

تاریخ ولادت : ۱۶۴۲ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر : مدت عمر ایشان را بیش از هزار سال نوشته اند

بعثت : پیامبری ایشان در بابل عراق و شام بود

محل دفن : نجف اشرف در کشور عراق

تعداد فرزندان : آن حضرت چهار پسر داشت.

مختصری از زندگی نامه : حضرت نوح علیه السلام نخستین پیامبر اولوالعزم است که خداوند او را با کتاب وشریعت جدا گانه ای به سوی مردم آن روزگار مبعوث کرد هر چند آن حضرت سالیان دراز قوم خود را به یکتا پرستی دعوت کرد ولی نتیجه ای نبخشید تا اینکه به امر خداوند کشتی بزرگی ساخت و از هر نوع حیوان یک جفت درآن قرار داد وسپس خود و عده کمی از همراهان به علاوه سه فرزندش( سام.یافث.حام )درکشتی نشستند. پس از آن چهل شبانه روز باران سیل آسایی بارید وبعد از اینکه آب فرو نشست کشتی بر فله کوه جودی و به روایت تورات بر کوه آرارات یا آغاری به خشکی نشست .

 

 

۴- حضرت هود ( ع )                                                      Prophet Hood

معنای اسم : هدایت شده ( درزبان عبری نام آن حضرت عابر است )

پدر : شالخ

مادر : بکیه

تاریخ ولادت : ۲۶۴۸ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر : ۴۶۰ سال

بعثت : برای هدایت قوم عاد مبعوث شد

محل دفن : نجف اشرف در کشور عراق

تعداد فرزندان : آن حضرت ۳ پسر داشت

مختصری از زندگی نامه : خداوند حضرت هوذ را برای هدایت قوم عاد مبعوث کرد.آن حضرت قوم خود را موعظه می کرد و می فرمود : <<ای قوم! اکنون من پیغمبر خدا هستم وبه راستی آمده ام تا شما را به پرستش خدای یگانه دعوت کنم.ای مردم ! بت پرستی را رها کنید تا سعادتمند شوید . >>آن قوم چون این سخنان را شنیدند بر سر وی ریختند و او را سخت زدند به طوری که بیهوش شد بعد از این واقعه باز هم از سوی خدا ندا رسید که قوم خود را موعظه کن به درستی که ما تو را فراموش نخواهیم کرد. حضرت هود دوباره مردم را به خداپرستی دعوت کرد ولی آنها ایمان نیاوردند و سرانجام بخاطر بی ایمانی مورد خشم خداوند قرار گرفتند و در اثر وزش بادهای مسموم همه بجز گروه مومنین هلاک شدند .

 

 

۵- حضرت صالح ( ع )                                                                    Prophet Saleh

معنای اسم : نیک نیکوکار

پدر : جابر

تاریخ ولادت : ۲۹۷۳سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر :  ۲۸۰ سال

بعثت : برای هدایت قوم ثمود به پیامبری رسید

محل دفن : نجف اشرف واقع درکشور عراق

به روایتی نسب آن حضرت : صالح بن جابر بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح

مختصری اززندگی نامه : حضرت پیغمبر قوم ثمود بود وقوم خویش را از بت پرستی منع کرده وبه پرستش خدای یگانه دعوت می کرد ولی آنان او را تکذیب می کردند. عاقبت از آن حضرت معجزه ای خواستند وگفتند :<باید ازدل کوه شتری همراه با بچه بیرون بیاوری در آن صورت به تو ایمان می آوریم >. پس آن حضرت دعا کرد و خداوندنیز اجابت فرمود ولی قوم ثمود گفتند:<صالح سحر و جادو کرده سپس ناقه را کشتند>.حضرت صالح آنها را نفرین کرده وخداوند آن قوم را مورد خشم خود قرار داد و صدای وحشتناکی از آسمان به گوش آنها رساند که در نتیجه به جز گروه مومنین همه از ترس جان دادند .

 

 

۶- حضرت ابراهیم ( ع )                                             Prophet Ebrahim

 لقب : خلیل الله

معنای اسم : پدرعالی

پدر : تارخ

مادر : امیله

تاریخ ولادت : ۳۳۲۳سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر : ۱۷۵ سال

بعثت : آن حضرت در بابل مبعوث شد

محل دفن:در شهرخلیل الرحمان واقع در کشورفلسطین

تعداد فرزندان : به روایتی آن حضرت ۱۳ فرزند داشت

مختصری از زندگی نامه : حضرت ابراهیم (ع) از پیامبران اولوالعزم است محل تولدش شهر آور درنزدیکی رودخانه فرات است. آن حضرت در زمان سلطنت نی نیاس(نمرودثانی) پسر سمیرامیس ملکه افسانه ای متولد شد و در همان جا رشد کرد. چون آن حضرت بت ها را نکوهش می کرد و آنها را در هم می شکست در طول تاریخ به ابراهیم بت شکن مشهور شده است. حضرت ابراهیم نیز مانند دیگر پیامبران مردم را از بت پرستی منع و به پرستش خدای یگانه دعوت می کرد به همین خاطر نمرود فرمان داد او را به آتش اندازند ولی آتش بر وی سرد شد و آن حضرت سالم ماند . تجدید بنای خانه کعبه به دست آن حضرت و فرزندش اسماعیل که به ذبیح الله معروف است صورت گرفت .

 

 

۷- حضرت اسماعیل ( ع )                                                         Prophet Esmaeil

 لقب : ذبیح الله

معنای اسم : بنده و شنونده خدا

پدر : ابراهیم

مادر : هاجر

تاریخ ولادت : ۳۴۱۸ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر : ۱۳۴ سال

بعثت : در شبه جزیره عربستان به پیامبری برگزیده شد

محل دفن : مدفن آن حضرت در حجر اسماعیل کنار قبر مادرش هاجراست.

تعداد فرزندان : آن حضرت ۱۲ پسرداشت.

مختصری از زندگی نامه : حضرت اسماعیل بسیار مورد علاقه پدرش بود. حضرت ابراهیم در خواب دید که خداوند فرمان می دهد تا اسماعیل را قربانی کند لذا به فرزندش گفت : بگو نظر تو در این باره چیست؟ اسماعیل گفت : پدر جان! آنچه را که بدان ماموری عمل کن انشاالله مرا از صابران خواهی یافت . هنگامی که ابراهیم خواست اسماعیل را قربانی کند لبه کارد نمی برید در آن هنگام ندایی شنیده شد که می گفت : ای ابراهیم به تحقیق ماموریت خود را به خوبی انجام دادی به دنبال آن جبرئیل به عنوان قربانی گوسفندی آورد و حضرت ابراهیم آن را قربانی کرد. این سنت برای حاجیان به یادگار ماند که هر ساله در منا قربانی انجام دهند .

 

 

 ۸- حضرت لوط ( ع )                                                     Prophet Loot

معنای اسم : پوشش

پدر : هاران

مادر : ورقه

تاریخ ولادت : ۳۴۲۲ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر : ۸۰ سال

بعثت : آن حضرت برای هدایت قوم سدوم مبعوث شد.

محل دفن : قریه کفر دریک فرسنگی مسجد الخلیل در فلسطین

تعداد فرزندان : به روایتی آن حضرت ۱۲ دختر داشت

مختصری از زندگی نامه : حضرت لوط از کسانی است که ابراهیم خلیل الله را از سرزمین اصلی خود به فلسطین همراهی کرد. تفسیر مجمع البیان شهر های قوم لوط را ۴ شهر نام برده است که بزرگترن آنها سدوم بود و لوط نیز در آن سکونت داشت.قوم لوط اعمال بسیار زشتی انجام می دادند که قرآن به بعضی از آنها تصریح فرموده و به برخی تنها اشاره کرده است.هرچه آن حضرت سعی کرد آنان را از این اعمال باز دارد آنها نپذیرفتند.عاقبت عذاب الهی بر آنها نازل شد وقوم لوط را از صفحه روزگار محو کرد .

 

 

 

۹- حضرت اسحاق ( ع )                                              Prophet Eshagh

 معنای اسم : تبسم

پدر : ابراهیم

مادر : ساره

تاریخ ولادت : ۳۴۲۳ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر : ۱۸۰ سال

بعثت : آن حضرت در فلسطین مبعوث شد

محل دفن : شهر خلیل الرحمان در کشور فلسطین

تعداد فرزندان : آن حضرت دو پسر داشت

مختصری از زندگی نامه : یکی از پیامبران مرسل حضرت اسحاق است.وی ۵ سال پس از برادرش اسماعیل حدود فلسطین متولد شد.هنگامی که ۴۰ سال از عمرش گذشته بود حضرت ابراهیم او را مامور کرد که به فلسطین و کنعان برود و مردم آن دیار را به دین حق و راه راست هدایت کند. آن حضرت جد بنی اسرائیل است. جبرئیل به او بشارت داد که هزار پیامبر از نسل او به وجود خواهند آمد که یکی از آنها حضرت موسی کلیم الله است .

 

 

۱۰- حضرت یعقوب ( ع )                                                        Prophet Yaghoob 

لقب : اسرائیل

پدر : اسحاق

مادر : رفقه

تاریخ ولادت : ۳۴۸۳ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر : ۱۴۷ سال

بعثت : آن حضرت در فلسطین مبعوث شد

محل دفن : جامع الخلیل واقع در کشور فلسطین

تعداد فرزندان : آن حضرت ۱۲ فرزند داشت.

مختصری از زندگی نامه : حضرت یعقوب ۵۰ سال اهل کنعان رابه راه راست و شریعت حضرت ابراهیم دعوت کرد . آن حضرت مدت ۱۷ سال در مصر زندگی کرد.درهنگام وفات فرزندش حضرت یوسف را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی و وصیت کرد جنازه اش را در قدس الخلیل در جوار حضرت ابراهیم و ساره مدفون سازند.از اندرز های ایشان این است که آدمی باید خود کار کند و سربار دیگران نباشد. ایشان تمام عمر به ارشاد و هدایت مردم پرداخت به گونه ای که در ادب و عبادت و احترام به بزرگان و تربیت فرزندان نمونه و مربی بزرگی بود .

 

 

 

۱۱- حضرت یوسف ( ع )                                                Prophet Yusef

لقب : صدیق

معنای اسم : خواهد افزود

پدر : یعقوب

مادر : راحیل

تاریخ ولادت : ۳۵۵۶ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر :  ۱۲۰ سال

بعثت : ایشان در مصر مبعوث شد و مقام وزارت هم داشت

محل دفن : جامع الخلیل واقع در کشور فلسطین

تعداد فرزندان : آن حضرت دو پسر و یک دختر داشت

مختصری از زندگی نامه : حضرت یوسف از پیامبران بنی اسرائیل است که در بین النهرین متولد شد. برادرانش به واسطه حسادت به او روزی به بهانه گردش وی را در چاهی انداختند و وانمود کردند که گرگ او را دریده است از قضا کاروانی که از آنجا می گذشت به قصد بیرون آوردن آب سطلی را داخل چاه انداخت و یوسف از چاه بیرون آمد. سپس آنها وی را به بوتیفار عزیز مصر فروختند. زلیخا همسر عزیز مصر شیفته وی شد  اما چون نتوانست او را آلوده کند نزد شوهرش از وی بدگویی کرد وآن حضرت را به زندان افکند حضرت یوسف در زمینه تعبیر خواب تبحر داشت و همین امر باعث شد تا از زندان آزاد شود وبه لطف خداوند به فرمانروایی مصر برسد .

 

 

۱۲- حضرت شعیب ( ع )                                                            Prophet Shoayb

لقب : خطیب الانبیاء

پدر : صیفون

مادر : میکاء

تاریخ ولادت : ۳۶۱۶ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر :  ۲۴۲ سال

بعثت : برای هدایت مردم مدین مبعوث شد

محل دفن : به روایتی آن حضرت در بیت المقدس مدفون است

تعداد فرزندان : آن حضرت ۷ دختر داشت

مختصری از زندگی نامه : حضرت شعیب پدر زن حضرت موسی بود. او در شهر مدین زندگی می کرد . زمانی که اهل مدین به لهو و لعب و بت پرستی روی آورده و کم فروشی را پیشه خود ساخته بودند خداوند حضرت شعیب را برانگیخت تا آنها را هدایت کند. آن حضرت قوم خود را موعظه کرده و می فرمود : در خرید و فروش به دیگران خیانت نکنید که می ترسم عذاب خداوند بر شما نازل شود.اما سران قوم وی را تهدید کردند که تو و پیروانت را از شهر بیرون خواهیم کرد. عاقبت شعیب آنان را نفرین کرد و زلزله عظیمی رخ داد و تمام آبادی ها و عمارات سر مردم ناسپاس در هم شکست.حضرت شعیب و پیروان مومنش آن شهر را دوباره بنا کردند .

 

 

۱۳- حضرت ایوب ( ع )                                                                    Prophet Ayub

معنای اسم : رجوع کنند به خدا

پدر : آموص

مادر : یاحیر

تاریخ ولادت :  ۳۶۴۲ سال بعد از هبوط آدم

مدت عمر :  ۱۴۰ سال

بعثت : حضرت ایوب در سرزمین شام مبعوث شد

محل دفن : به روایتی ایشان در بلاد حوران مدفون است

تعداد فرزندان : آن حضرت ۷ پسر و ۳ دختر داشت

مختصری از زندگی نامه : آنچه از قرآن و روایات مسلم است این است که خدای تعالی اموال زیاد و فرزندان برومندی به حضرت ایوب عنایت کرد وسپس برای آزمایش آنها را از وی گرفت و خودش را نیز به بیماری سختی مبتلا کرد تا میزان صبر وسپاس وی را بیازماید.پس از اتمام دوران بلا و آزمایش به خاطر صبر عجیبی که حضرت ایوب در این مدت از خود نشان داد خداوند همه اموال و فرزندان او را به او باز گردانید.درتمام دوران مشقت و سختی که برای حضرت ا

/ 0 نظر / 28 بازدید